Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi:

 

-  Tầm nhìn: Bằng khát vọng tiên phong và chiến lược phát triển bền vững, không chỉ nỗ lực để đem đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo mà xa hơn chúng tôi muốn quay trở lại cống hiến nhiều hơn cho xã hội và sự phát triển chung của cộng đồng.

 

-   Sứ mệnh: “Mang lại giá trị thực cho khách hàng”

 

-   Giá trị cốt lõi: "Trung thực - Trách nhiệm – Bền vững".