1. Khách cũ giới thiệu khách mới: Thưởng lên tới 2.000.000đ

2. Dành cho cộng tác viên: Nhận hoa hồng tới 5.000.000đ

3. Kiến trúc sư, thiết kế nội thất: Mua  hàng hoặc  đưa khách đến mua, thưởng tới 5.000.000đ